Winterinterclub (WIC)

Aanvang : begin oktober 2023

SPEELDAG =  ZATERDAG + ZONDAG

- De wedstrijden worden op zaterdag- en zondagnamiddag tussen 14 tot 22 uur gespeeld.

PLOEGEN VAN 4 SPELERS

- Elke ploeg bestaat uit 4 spelers die 5 à 6 wedstrijden over de ganse winterperiode spelen in hun reeks.
Of 1 keer per maand.

VASTE TIJDSDUUR VAN EEN ONTMOETING

- Een ontmoeting duurt telkens 2 uur.
Bij de enkelreeksen wordt er één uur 4 enkels gespeeld, gevolgd door een tweede uur met 2 dubbels.
In de dubbelreeksen speelt men 2 uur dubbel, telkens met wisselende teams per uur.

ENKEL DAMES 40

Rangschikking

ENKEL DAMES 80

Rangschikking

ENKEL HEREN 40

Rangschikking

ENKEL HEREN 80

Rangschikking

DUBBEL GEMENGD 65

Rangschikking

DUBBEL GEMENGD 110

Rangschikking

DUBBEL GEMENGD 280

Rangschikking

Overzicht reglementen

ART. 1 De winterinterclub 2023-2024 wordt ingericht volgens de Tennis Vlaanderen-reglementen voor de OUTDOOR interclub , behalve voor wat betreft de wedstrijdduur.


ART. 2 De matchen worden op twee uur betwist nl. 1 UUR ENKEL en 1 UUR DUBBEL. Het is mogelijk dat de dubbels eerst gespeeld worden.


In de reeks D.H. - D.D.- D.G. worden alleen maar dubbels gespeeld.
De matchen E.H. - E.D. worden als volgt betwist:
HEREN met 4
1ste uur: 4 x ENKEL HEREN -  2de uur: 2 x DUBBEL HEREN.
DAMES met 4
1ste uur: 4 x ENKEL DAMES  -  2de uur: 2 x DUBBEL DAMES.

DUBBEL GEMENGD
1ste uur: 1 x D.H. en 1 x D.D. 2de uur: 2 x D.G.
DUBBEL HEREN of DAMES
1ste uur: 2 x DUBBEL H/D - 2de uur: 2 x DUBBEL H/D (teams moeten wisselen van partner)


ART. 3 De volgorde van de spelers wordt alleen bepaald door het persoonlijk enkel klassement 2023. Het enkelklassement is van toepassing bij de dubbels in de Dames -en Herenreeks.
De hoogst geklasseerde speler speelt bij enkel op de eerste plaats, gevolgd door de tweede geklasseerde enz… in dalende lijn. Bij gelijke punten heeft men vrije keuze.
Voor de reeks Dubbel Gemengd - Heren - Dames zijn de dubbelklassementen van 2023 wel van toepassing.
Deze reeks wordt gespeeld volgens de Tennis Vlaanderen-reglementen van de recreatiedubbels.


ART. 4 De voorkeur gaat uit om Dames en Gemengde wedstrijden te spelen op zondag. Bij overbelasting van het programma, worden er wedstrijden naar zaterdag verplaatst. Op zaterdag worden de Dubbelreeksen en Heren-reeksen georganiseerd.


ART. 5 De ploegen mogen samengesteld zijn uit spelers/speelsters van verschillende clubs. Een namenlijst van de spelers/speelsters moet afgegeven worden vóór de aanvang van de 1ste wedstrijd. Klassementsafwijkingen worden door de wedstrijdleiding beoordeeld en al dan niet aangenomen.
ÉÉNZELFDE SPELER mag slechts met 1 ploeg uit dezelfde puntenreeks meedoen. Indien een speler of speelster niet opdaagt, verliest hij of zij met 12-0. Aan de deelnemerslijst kunnen de ploegen slechts 1 nieuwe speler toevoegen voor de eindrondes.


ART. 6 Indien een speler of speelster te laat komt, krijgt de tegenstrever, indien het onmogelijk is het wedstrijduur te verlengen, per 5 minuten 1 (één) spel voor .


ART. 7 Er wordt gespeeld over 1 uur (geen sets maar games tellen). Een geluidssignaal geeft het einde van de wedstrijd aan. De bal die op dat ogenblik nog in het spel is, moet nog worden gespeeld. Indien de speelstand gelijk is, wordt nog 1 bal gespeeld.
vb. bij 6-6 en 15/15 of 30/30 of 40/40 wordt nog 1 bal gespeeld. Deze bal (laatste) bepaalt het game-punt en de uitslag wordt in dit geval 7-6 of 6-7. Een individuele wedstrijd met gelijke stand kan niet vb. bij 7-7 en 15-0 wordt in de uitslag 8-7 genoteerd. In alle andere gevallen wordt een niet volledig gespeelde game nooit meegerekend vb. 9-6 en 40/15 blijft 9-6.


ART. 8 De eindrangschikking zal volgens de volgende bepalingen opgesteld worden:
a) Een gewonnen ploegwedstrijd wordt gehonoreerd met 2 punten, een gelijkspel met 1 punt (bij J.V.) - een verloren wedstrijd levert geen punten op.
b) Bij gelijke puntenstand in de eindrangschikking van de voorronde zowel als eindronde (elke ronde wordt wel afzonderlijk beoordeeld) wordt de rangorde bepaald door:
1) het hoogst aantal gewonnen ploegwedstrijden;
2) het hoogst aantal gelijke ploegwedstrijden;
3) het beste individuele wedstrijdsaldo;
4) het beste spellensaldo.
(Het 2 de punt wordt slechts in rekening gebracht als het 1 ste geen verschil in de rangschikking oplevert enz...)


ART. 9 De samenstelling van de verschillende reeksen gebeurt op basisvan het aantal Ingeschreven ploegen. In de reeksen waar een 1 ste ronde en een eindronde gespeeld wordt, gebeurt de samenstelling van de eindronde volgens de behaalde plaats in de eerste ronde.


ART. 10 Tijdens de eindronde mag de ploeg, zonder de uitdrukkelijke toelating van de wedstrijdleiding, slechts 1 nieuwe speler opstellen d.w.z. alle deelnemers aan de voorronde + maximaal 1 nieuwe speler voor de eindronde. (Dit om het competitieverloop niet te vervalsen).


ART. 11 Een ploeg die een overtreding begaat tegen het puntenaantal of ploegopstelling, zal de wedstrijd 9-0, resp. 6-0 of 4-0 verliezen. Verder deelnemen met de juiste ploeg mag wel.


ART. 12
- voor de Enkel-reeksen, de damesreeksen en herenreeksen :
€ 48,00 /ploeg/wedstrijd (verdeling 4 enkels x 8,00 € + 2 dubbels x 8,00 €).
- voor de Dubbel-reeksen met 4 spelers:
€ 32,00 /ploeg/wedstrijd (verdeling 4 dubbels x 8,00 €).


ART. 13 Voor het interclubseizoen 2023-2024 wordt geen waarborg meer aangerekend. Wij rekenen er echter op dat de planning strikt nageleefd wordt.


ART. 14 De ploegen spelen 5 à 6 ontmoetingen in hun reeks, d.i. in principe één per maand.
Op zondag van 13 tot 21 uur worden de wedstrijden.ART. 15 De spelers dienen minstens 10 minuten vóór de aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn.


ART. 16 Iedere deelnemer moet ballen in goede staat beschikbaar stellen. De keuze van de ballen zal onderling beslist worden.


ART. 17 De samenstelling en volgorde van de ploeg wordt vóór de eerste wedstrijd afgegeven.


ART. 18 Eventuele klachten dienen binnen de week na de wedstrijd bij de wedstrijdleiding schriftelijk gemeld te worden. Geschillen worden enkel door de wedstrijdleiding behandeld. De wedstrijdleiding kan eventuele wijzigingen of aanpassingen aan het reglement doen om de goede afloop van de competitie te waarborgen.


ART. 19 GLADDE INDOORPANTOFFELS ZIJN ABSOLUUT VERPLICHT.

Wimbledon Tenniscenter  Zoutleeuwsesteenweg 120, 3803 Wilderen
                     © Copyright 2024  - Privacy en cookies verklaring

AI Website Creator