Privacy en cookies verklaring

Conform 25/5/2018

Wimbledon Tenniscenter, gevestigd te Zoutleeuwsesteenweg 120 3803 Wilderen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Contactgegevens:

https://www.wimbledon.be

Zoutleeuwsesteenweg 120, 3803 Wilderen

België

+3211680065

Vanwelkenhuysen Erwin is de functionaris gegevensbescherming van Wimbledon Tenniscenter.

Hij is te bereiken via privacy@wimbledon.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wimbledon Tenniscenter is een sportcomplex dat in staat voor de bevordering van de sport en uw gezondheid. Er zijn verschillende sporten ondergebracht in onze club. Wimbledon Tenniscenter verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Mutualiteit

- Login en paswoord

- Affiliatienummer en klassement bij Tennis Vlaanderen

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wimbledon Tenniscenter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Inschrijven van activiteiten in onze club en het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- U binnen het lesrooster of reservatieprogramma te plaatsen

- U aan te sluiten bij onze club en ook bij onze overkoepelende bond Tennis Vlaanderen

- U bij een ongeval of kwetsuur een aangifte te kunnen doen bij Ethias

Geautomatiseerde besluitvorming

Wimbledon Tenniscenter neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wimbledon Tenniscenter) tussen zit.

Wimbledon Tenniscenter gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Eigen windows-server en Dropbox voor het bijhouden van data

- Clubreservatiesysteem TMS-software

- Elit van Tennis Vlaanderen voor het aansluiten van clubleden

- eigen ontwikkelde database in Filemaker voor de organisatie van onze clubwerking

- Mailchimp voor mailings

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wimbledon Tenniscenter bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

tennislesgegevens > 1 seizoen of 1 jaar > deze werden na het actieve seizoen verwijderd

nieuwsbriefgegevens > 1 seizoen of 1 jaar > elk seizoen wordt er enkel nieuwsbrieven verzonden naar aangesloten clubleden

persoonsgegevens van clubleden > 10 jaar of tot zolang de betrokkene vraagt om te verwijderen/wijzigen > om de werking van het reservatiesysteem kunnen uitvoeren

Delen van persoonsgegevens met derden

Wimbledon Tenniscenter verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

- Overkoepelende sportbond - Tennis Vlaanderen - wie lid wordt in onze tennisclub, wordt ook automatisch aangesloten bij Tennis Vlaanderen met uitzondering van spelers die reeds elders lid zijn

- Ongevallenverzekering - Ethias - aangifte van een tennisongeval of kwetsuur wordt afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij Ethias

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wimbledon Tenniscenter gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website van Wimbledon Tenniscenter geen cookies ontvangt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke opvraging van je gegevens via privacy@wimbledon.be. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar privacy@wimbledon.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wimbedon Tenniscenter zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wimbledon Tenniscenter wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Drukpersstraat 35 | B-1000 Brussel | T+32 (0)2 274 48 00

E-mail: commission@privacycommission.be

Website: http://www.privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wimbledon Tenniscenter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@wimbledon.be

Wimbledon Tenniscenter  Zoutleeuwsesteenweg 120, 3803 Wilderen
                     © Copyright 2024  - Privacy en cookies verklaring

AI Website Generator