Statuten en huishoudelijk reglement
de statuten van
Wimbledon T.C. (publicatie 22/2/1995 identificatienr. : 2427/95)
Top-Spin T.C. (publicatie 22/2/1995 identificatienr. : 2433/95)
en het huishoudelijk reglement liggen ter inzage op de club.
Organigram